برچسب محصول : فیروزه 33 دانه ای

فیروزه 33 دانه ای

(نمایش 1 – 12 محصول از 21 محصول)

نمایش :
موجود نیست
تسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه خوشرنگتسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه خوشرنگ

تسبیح فیروزه کرمانی اصل ۳۳ دانه خوشرنگ کد T_1235

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 •  دانه های تسبیح با تراش کروی
 • دارای شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 72 گرم
 • طول : 29 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.

 

تسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه

تسبیح فیروزه کرمانی اصل ۳۳ دانه کد T_1254

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه کرمانی درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 73 گرم
 • طول : 28 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه کرمانی اصل شجری 33 دانهتسبیح فیروزه کرمانی اصل شجری 33 دانه

تسبیح فیروزه کرمانی اصل شجری ۳۳ دانه کد T_1232

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه کرمانی درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 70.6 گرم
 • طول : 28 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابور اصل 33 دانه ای خوش دستتسبیح فیروزه نیشابور اصل 33 دانه ای خوش دست

تسبیح فیروزه نیشابور اصل ۳۳ دانه ای خوش دست کد T_1191

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی سبز خوشرنگ و باکیفیت بسیار عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های کروی ریز تا درشت
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • وزن : 28.6 گرم
 • با طول : 25 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه اصل تراش هلیتسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه اصل تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری ۳۳ دانه اصل تراش هلی کد T_1291

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 •  تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 15.8 گرم
 • با طول : 26 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.

 

تسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه ای اصل تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری ۳۳ دانه ای اصل تراش هلی کد T_1292

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی با سایز های ریز تا درشت
 • تسبیح با شیخک و عدسک های فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 27.4 گرم
 • طول : 30 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه نیشابوری بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه ای اصل خوشرنگتسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه ای اصل خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری ۳۳ دانه ای اصل خوشرنگ کد T_1317

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت بسیار عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای با مهره های کروی سبز آبی خوشرنگ
 • سایز مهره های تسبیح از : 7 تا 10 میل
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 31.9 گرم
 • طول : 25 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید .
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه ای تراش هلیتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه ای تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه ای تراش هلی کد T_1313

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح فیروزه نیشابوری آبی سبز درجه یک و عالی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 21 گرم
 • با طول : 28 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه ای خوشرنگ کد T_1311

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای با مهره های کروی خوشرنگ
 • سایز مهره ها از : 5 تا 10 میل
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 32.3 گرم
 • طول : 24 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید .
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلی خوشرنگتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلی خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه تراش هلی خوشرنگ کد T_1289

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 14.2 گرم
 • طول : 25 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه نیشابوری بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلیتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه تراش هلی کد T_1284

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح فیروزه نیشابوری درجه یک و عالی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 20 گرم
 • طول : 27 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه خوش دستتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه خوش دست

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه خوش دست کد T_1189

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های کروی ریز تا درشت
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • وزن : 24.1 گرم
 • با طول : 22 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
1,200,000 تومان
به بالا بروید
بستن
بستن
Shop
Filters
0 سبد خرید
بستن

سبد خريد من

سبد خرید شما خالی است!

خرید را ادامه دهید