برچسب محصول : تسبیح 33 دانه ای فیروزه نیشابوری

تسبیح 33 دانه ای فیروزه نیشابوری

(نمایش 1 – 12 محصول از 18 محصول)

نمایش :
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابور اصل 33 دانه ای خوش دستتسبیح فیروزه نیشابور اصل 33 دانه ای خوش دست

تسبیح فیروزه نیشابور اصل ۳۳ دانه ای خوش دست کد T_1191

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی سبز خوشرنگ و باکیفیت بسیار عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های کروی ریز تا درشت
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • وزن : 28.6 گرم
 • با طول : 25 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه اصل تراش هلیتسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه اصل تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری ۳۳ دانه اصل تراش هلی کد T_1291

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 •  تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 15.8 گرم
 • با طول : 26 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.

 

تسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه ای اصل تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری ۳۳ دانه ای اصل تراش هلی کد T_1292

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی با سایز های ریز تا درشت
 • تسبیح با شیخک و عدسک های فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 27.4 گرم
 • طول : 30 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه نیشابوری بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه ای اصل خوشرنگتسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه ای اصل خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری ۳۳ دانه ای اصل خوشرنگ کد T_1317

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت بسیار عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای با مهره های کروی سبز آبی خوشرنگ
 • سایز مهره های تسبیح از : 7 تا 10 میل
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 31.9 گرم
 • طول : 25 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید .
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه ای تراش هلیتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه ای تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه ای تراش هلی کد T_1313

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح فیروزه نیشابوری آبی سبز درجه یک و عالی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 21 گرم
 • با طول : 28 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه ای خوشرنگ کد T_1311

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای با مهره های کروی خوشرنگ
 • سایز مهره ها از : 5 تا 10 میل
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 32.3 گرم
 • طول : 24 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید .
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلی خوشرنگتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلی خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه تراش هلی خوشرنگ کد T_1289

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 14.2 گرم
 • طول : 25 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه نیشابوری بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلیتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه تراش هلی کد T_1284

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح فیروزه نیشابوری درجه یک و عالی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 20 گرم
 • طول : 27 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه خوش دستتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه خوش دست

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه خوش دست کد T_1189

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های کروی ریز تا درشت
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • وزن : 24.1 گرم
 • با طول : 22 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
1,200,000 تومان
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه خوشرنگتسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه خوشرنگ کد T_1272

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری شجری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت بسیار عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای با مهره های کروی
 • سایز مهره های تسبیح از : 6 تا 10 میل
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 21.6 گرم
 • طول : 23 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری اصل 33 دانه عالی

تسبیح فیروزه نیشابوری اصل ۳۳ دانه عالی کد T_1316

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت بسیار عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای با مهره های کروی سبز آبی خوشرنگ
 • سایز مهره های تسبیح از : 5 تا 10 میل
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 29.3 گرم
 • طول : 23 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابوری سبز اصل 33 دانه خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابوری سبز اصل ۳۳ دانه خوشرنگ کد T_1196

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری سبز رنگ اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای فوق العاده خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه نیشابوری سبز درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش استوانه ای نامتقارن
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهره ببرید.
 • وزن : 18.5 گرم
 • طول : 31 سانت
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
به بالا بروید
بستن
بستن
Shop
Filters
0 سبد خرید
بستن

سبد خريد من

سبد خرید شما خالی است!

خرید را ادامه دهید