برچسب محصول : تسبیح فیروزه شجری

تسبیح فیروزه شجری

(نمایش 1 – 12 محصول از 37 محصول)

نمایش :
موجود نیست
تسبیح 101 دانه فیروزه نیشابوری و عقیق یمنی اصل فاخرتسبیح 101 دانه فیروزه نیشابوری و عقیق یمنی اصل فاخر

تسبیح ۱۰۱ دانه فیروزه نیشابوری و عقیق یمنی اصل فاخر کد T_1268

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری و عقیق یمنی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه و عقیق یمنی 101 دانه ای با کیفیت عالی
 •  تسبیح فیروزه نیشابوری درجه یک و عالی همراه با دانه های عقیق یمنی خوشرنگ
 • دانه های فیروزه با تراش کروی و دانه های عقیق با تراش هلی
 • با شیخک عقیق یمنی و عدسک های فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 35.9 گرم
 • با طول : 43 سانت
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید .

 

تسبیح فیروزه کرمانی 33 دانه اصلتسبیح فیروزه کرمانی 33 دانه اصل

تسبیح فیروزه کرمانی ۳۳ دانه اصل کد T_1256

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 •  دانه های تسبیح با تراش کروی
 • دارای شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 52.5 گرم
 • طول : 26 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.

 

موجود نیست
تسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه ای خوشرنگتسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح فیروزه کرمانی اصل ۳۳ دانه ای خوشرنگ کد T_1253

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 •  دانه های تسبیح با تراش کروی
 • دارای شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 60.5 گرم
 • طول : 28 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه خوشرنگتسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه خوشرنگ

تسبیح فیروزه کرمانی اصل ۳۳ دانه خوشرنگ کد T_1235

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 •  دانه های تسبیح با تراش کروی
 • دارای شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 72 گرم
 • طول : 29 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.

 

تسبیح فیروزه کرمانی اصل 33 دانه

تسبیح فیروزه کرمانی اصل ۳۳ دانه کد T_1254

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه کرمانی درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 73 گرم
 • طول : 28 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه کرمانی اصل شجری 33 دانهتسبیح فیروزه کرمانی اصل شجری 33 دانه

تسبیح فیروزه کرمانی اصل شجری ۳۳ دانه کد T_1232

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه کرمانی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه کرمانی درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه کرمانی اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 70.6 گرم
 • طول : 28 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابور 101 دانه اصل خوشرنگ

تسبیح فیروزه نیشابور ۱۰۱ دانه اصل خوشرنگ کد T_1230

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری عجمی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 101 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه نیشابوری درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 21.3 گرم
 • طول : 40 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهره ببرید.
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابور اصل 33 دانه ای خوش دستتسبیح فیروزه نیشابور اصل 33 دانه ای خوش دست

تسبیح فیروزه نیشابور اصل ۳۳ دانه ای خوش دست کد T_1191

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی سبز خوشرنگ و باکیفیت بسیار عالی
 • تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های کروی ریز تا درشت
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • وزن : 28.6 گرم
 • با طول : 25 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابور سبز 101 دانه اصل

تسبیح فیروزه نیشابور سبز ۱۰۱ دانه اصل کد T_1260

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری سبز آبی شجری اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 101 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه نیشابوری درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 21 گرم
 • طول : 38 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابوری 101 دانه اصل خوشرنگ باکیفیت

تسبیح فیروزه نیشابوری ۱۰۱ دانه اصل خوشرنگ باکیفیت کد T_1259

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری شجری اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 101 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه نیشابوری درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 33.2 گرم
 • طول : 38 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید، مناسب برای کلکسیونرها
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
تسبیح فیروزه نیشابوری 101 دانه اصل فاخر

تسبیح فیروزه نیشابوری ۱۰۱ دانه اصل فاخر کد T_1199

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری آبی اصل و معدنی
 • تسبیح فیروزه 101 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با دانه های ریز تا درشت
 • تسبیح فیروزه نیشابوری درجه یک و عالی
 • دانه های تسبیح با تراش کروی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 39.7 گرم
 • طول : 40 سانت
 • با داشتن این تسبیح از خواص فیروزه بهرمند شوید.
 • مناسب برای کلکسیونرها
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.
موجود نیست
تسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه اصل تراش هلیتسبیح فیروزه نیشابوری 33 دانه اصل تراش هلی

تسبیح فیروزه نیشابوری ۳۳ دانه اصل تراش هلی کد T_1291

نکات مهم
 • تسبیح فیروزه نیشابوری اصل و معدنی خوشرنگ و با کیفیت عالی
 •  تسبیح فیروزه 33 دانه ای خوشرنگ و خوش دست با تراش هلی
 • تسبیح با شیخک فیروزه نیشابوری اصل و شرابه طرح ابریشمی
 • وزن : 15.8 گرم
 • با طول : 26 سانت
 • برای اطلاعات بیشتر با شماره 09154909337 در تماس باشید.

 

به بالا بروید
بستن
بستن
Shop
Filters
0 سبد خرید
بستن

سبد خريد من

سبد خرید شما خالی است!

خرید را ادامه دهید